Race for The Cure 2022

Race for The Cure 2022

Келвин Хелт използва термална фотография и алгоритъм с изкуствен интелект, за откриване на аномалии в човешкото тяло, които биха могли да са причинени или да са предпоставка за развитие на заболявания като рак на гърдата, сърдечно-съдови заболявания и сериозни възпалителни процеси.  

Методът, който разработваме позволява заснемането на термална снимка с помощта на мобилен телефон и прикрепена към него термална мобилна камера. Представете си колко удобно би било това, особено по време на пандемия, ако разполагате с инструмент, с който сами или под отдалечено наблюдение на лекар може да заснемате състоянието си и своевременно да предприемете адекватни мерки.

Регистрация за термално заснемане  (google form)

Рак на гърдата  

Добрите новини са, че 95% от пациентите, диагностицирани във фаза 1 на заболяването стигат до ремисия. Лошите новини са, че профилактични прегледи за наличие на изменения в гърдата не се правят често, особенно в обстановка на COVID19 пандемия. 

Ние разработваме технология, която ще направи извършване на скрининг и мониторинг на заболявания като рак на гърдата неинвазивно, бързо и удобно, дори в домашни условия. 

Келвин Хелт използва мобилна термална камера (подобна на термалните камери, с които сме свикнали да проверяват температурата ни на обществени места) и мобилен телефон, на който в нашето приложение се извършва анализ на термалната снимка като се “сравнява” с много подобни от нашата база от термални данни. При наличие на съмнения за изменения в термалната картина на тъканите, се дава препоръка да се обърне внимание и да се потърси съвет с лекар-мамолог.

Преимущества на Келвин Хелт термографски метод спрямо мамографа

Въпреки че мамографията е най-широко използваната образна техника за ранно откриване на рак на гърдата, тя не винаги е налична в условия с ниски ресурси и сама по себе си има значителни недостатъци. Вроденото многократно излагане на рентгенови лъчи увеличава шансовете за рак. Също така чувствителността на метода спада при жени с плътна гръдна тъкан. Това налага прилагането на голям натиск върху областта на гърдите, която представлява интерес, което прави метода много болезнен и увеличава риска от разкъсване на туморната капсула.

Ултразвукът на гърдата често се използва като допълнителен метод за изобразяване към мамографията в настройките за скрининг и като основен метод за изобразяване в диагностичните настройки. Въпреки своите предимства, включително по-ниските разходи по отношение на мамографията, е трудно да се интерпретират ултразвуковите изображения на гърдата, което се вижда от значителната вариабилност в рамките на четеца (лекар, специализирал в разчитането на подобни данни). Това води до увеличаване на фалшиво положителните резултати, ненужни биопсии и значителен дискомфорт за пациентите.

Други методи като ЯМР и ПЕТ сканиране са дори по-скъпи от мамографията и изискват инжектиране на агент в тялото, който крие риск от реакция към него. Биомаркери за кръвни проби и електронно палпационно изображение също причиняват дискомфорт и са с 8-12% по-ниска чувствителност и специфичност в сравнение с мамографията.

Веднъж диагностицирана, адювантната терапия за рак на гърдата в момента обхваща период от 5 години и обикновено изисква от пациента да прави ултразвук и мамография на всеки 3 месеца, ЯМР на всеки 6 месеца и PET сканиране на всеки 12 месеца. След първоначалния 5-годишен период тези прегледи все още са необходими, дори и по-рядко, през целия живот на пациента. Това означава огромна психологическа, финансова и логистична тежест, както и значително излагане на радиация.

Времето на специалистите, ангажирани в процеса, също се използва по неоптимален начин, тъй като те са затрупани с рутинни прегледи и не могат да отделят достатъчно време и да се съсредоточат върху случаи, които изискват повече внимание.

Методът на Келвин Хелт за неинвазивна, термален скрининг и мониторинг на рак на гърдата има следните предимства над анализираните горе похвати:

 • Няма вредно облъчване на тялото 
 • Не налага притискане на гърдата с цел по-точно измерване на състоянието на гърдата 
 • Не изисква скъпо струваща медицинска апаратура 
 • Подходящ за употреба в домашни или полеви условия 
 • Широко достъпен метод, предоставящ възможност на жени от всички прослойки на обществото да получат адекватна грижа без притеснения как това ще им се отрази финансово.

Келвни Хелт – Текуща фаза на развитие 

Разработването на подобна технология и нейното внедряване в ежедневието и лекарската практика отнема сериозни ресурси и време. 

За момента ние сме на фаза валидиране на метода за откриване на аномалии в гърдата, които може да са причинени от развитие на рак на гърдата.

Какво сме постигнали до сега:

 • Ноември 2020 – одобрение за събиране на данни с термални снимки от Министерство на Здравеопазването 

 • Декември 2020 – одобрение за събиране на лични данни в съгласие с изискванията на Агенцията за Защита на Личните Данни

 • Януари 2021 – Споразумение за партньорство за събиране на данни с болница Св. София

 • Март 2021 – Победители в Oncology Global Challenge на Новартис

 • Юли 2021 – Споразумение за партньорство за събиране на данни с болница UCC Марибор, Словения 

 • Септември 2021 – Победители в Novartis BIOME’s Cardiovascular Care Innovation Challenge

Как можеш да помогнеш? 

В момента събираме термални данни, с които да обогатим алгоритъма, който използваме да идентифициране на проблемни участъци в термалната снимка. 

Всяка снимка, която добавяме подобрява алгоритъма и повишава ефективността, с която можем да определим наличие на определени изменения. Твоето участие със термална снимка (независимо от здравословното състояние) може да се окаже решаваш фактор в борбата с коварния рак на гърдата.

Ако искаш да участваш в процеса на събиране на данни за подобряване на метода с термално заснемане, моля регистрирай се тук, и ние ще изпратим допълнителна информация за местата, където може да се направи заснемане:

Регистрация за термално заснемане  

 

Scroll to top